25 Mar

Majndfulnes u svakodnevnom životu

Majndfulnes u svakodnevnom životu – moćno je sredstvo povećanja radosti i umenjenja briga, anksioznosti, žalosti i mnogih drugih neprijatnih osećanja.

Svesnost je karakteristika koja razlikuje ljudsku vrstu od svih drugih. Svesnost je potencijal za velike životne transformacije i važna učenja.

Majndfulnes, kao posvećeno obraćanje pažnje na sadašnji trenutak, put je do pune svesnosti. Kada naučimo kako da zaista budemo u sadašnjem trenutku, učimo kako da posmatramo s punom svešću šta se sve oko nas, i u nama, događa. Postajemo sposobni da vladamo svojim emocijama, da opažamo svoje misli bez suđenja, strahova, besa, stida. Osposobljavamo se da vidimo širu sliku, da razvijemo punu svesnost o događanjima oko nas i u nama i da značajno umanjimo stres koji proizilazi iz fokusa na deliće našeg života.

Majndfulnes je tehnika svesne meditacije koja nam omogućava da se u potpunosti posvetimo sadašnjem trenutku. Kada u tome uspemo, mi smo u stanju koje ljudi najčešće nazivaju srećom, zadovoljstvom. Sreća je uvek u sadašnjem trenutku, a sposobnost da nesputano budemo u njemu je ljudima sve teža. Iz tog razloga se zapadni svet sve više okreće istočnjačkim filozofijama iz kojih je preuzeo ovu veštinu.

Majndfulnes postaje vaša rutina onda kada je uvedete u svakodnevne aktivnosti i kada je ustalite kao ponavljajući obrazac. Prvi korak ka usvajanju ove veštine bio bi izbor aktivnosti koju obavljate svakodnevno. To bi moglo biti nešto poput tuširanja, pranja zuba ili sudova, čitanja… Ne mora, dakle, da bude aktivnost u kojoj ste nužno do sada uživali. Štaviše, u tome je i deo poente. Svakodnevne aktivnosti su nešto na šta smo se do te mere adaptirali, da smo se iz njih isključili. Kada ih obavljamo rutiski, naše misli lutaju i mi njima nismo posvećeni. Na taj način se isključujemo iz sadašnjeg trenutka. Gore je pomenuto da su posvećenost i uključenost u sadašnji trenutak važne komponente doživljaja sreće.

Kada se odlučite za jednu svakodnevnu, rutinsku aktivnost, sledeći korak je svesno obraćanje pažnje na nju, u celosti. Ukoliko je u pitanju pranje zuba, to bi izgledalo tako da uključite sva svoja čula u tu aktivnost. Da osetite svežinu paste, lagane pokrete trljanja zuba četkicom, da osetite penu koja se u ustima stvara dok perete zube, hladnu vodu kojom potom ispirate usta, da posvećeno isperete četkicu i, na kraju, odložite je na njeno mesto. Takva aktivnost je kratka, ali od rutinskog pranja zuba, vežbanjem, vi dolazite do uspostavljanja rutine svesnog pranja zuba – prvog koraka ka kasnijoj mogućnosti generalizacije majndfulnesa na ostatak vašeg života.

majndfulnes u svakodnevnom zivotu

To ponekada nije lako ljudima koji su pod čestim stresovima, anksiozni, depresivni ili se na drugi način osećaju potišteno ili uznemireno. Međutim, vežbom se lagano okreću ka uključivanju u sadašnji trenutak i, mada je nekim potrebno više vežbe, ovaj princip svakome može poći za rukom.

Dokazano je da je majndfulnes jedan od veoma efikasnih načina za prevazilaženje anksioznosti, panike, opsesivnih briga, depresivnosti i besa. Istraživanja potvrđuju da je majndfulnes moćno sredstvo za pojačavanje doživljaja zadovoljstva životom. Dok, kako vidimo, uvođenje ove tehnike u naš svakodnevni život ne predstavlja komplikovanu proceduru.

Ako vam posvećenost postane deo svakodnevnog života, sigurno je da će zadovoljstvo njime biti veće.

Aleksandar Pejčić