14 Aug

Razlika između pozitivne psihologije i lajf koučinga

Razlika između pozitivne psihologije i lajf koučinga tema je koja često zaokuplja pažnju stručnjacima iz obe oblasti. Definicije koje objašnjavaju ove pojmove ne uspevaju, na prvi pogled, da ih jasno razdvoje, iako su to dva različita pristupa. To je prevashodno jer su i jedno i drugo put ka optimalnom funkcionisanju i ličnoj dobrobiti.

Read More

24 Jun

Koučing ili terapija?

U današnje vreme, više nego ikada ranije, postoji veliki broj različitih vrsta pomoći vezano za lični razvoj. Čak toliko da može biti zbunjujuće kada treba da odlučimo kome da se obratimo. Jedno od najčešćih pitanja je u čemu je razlika između terapije i lajf koučinga i koje od ta dva je odgovarajuće za nas. Pokušaćemo da vam damo odgovor u ovom tekstu.

Read More

20 May

Zašto “lajf koučing”?

Iako O.L.I. psihodinamski integrativni metod za psihoterapiju, savetovanje i lajf koučing (ili skraćeno OLI metod) ima mnogo zadovoljnih polaznika, nekoliko koučing grupa, od toga jednu na Master nivou i mnogobrojne edukante koji, pod supervizijom, veoma uspešno praktikuju koučing, izgleda da mnogi i dalje nisu upoznati s prednostima ovako organizovane edukacije.

Read More

17 Apr

Lajf koučing – trening životnih veština

Lajf koučing – trening životnih veština, predstavlja set procedura za rukovođenje životom, postizanje ličnih ciljeva, psihološkog rasta i razvoja. Lajf koučing je termin koji se, u principu, u našoj zemlji ne prevodi. Lajf kouč  je osoba koja će Vam pomoći da živite svoj život potpunije, zadovoljnije i racionalnije.

Read More