20 Jun

Svakodnevna sabotiranja sreće

U čovekovoj je prirodi da se ponaša iracionalno i sam sebe sabotira. Svi smo to iskusili. Toliko toga što radimo nas sprečava da se osećamo spokojno i zadovoljno. Kada krenemo da prepoznajemo svakodnevne paterne u koje smo uvučeni ili smo sami sebe vremenom uvukli, moći ćemo da počnemo sa menjanjem navika i osećaćemo se malo bolje, za početak.

Read More

30 Nov

Pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija je zasnovana na naučnoj metodologiji i podržana brojnim istraživanjima, čiji su rezultati lako primenljivi na life coaching- trening životnih veština. Pozitivna psihologija je drastično različita od tradicionalne u jednom važnom smislu.

Ovaj pristup nema za cilj lečenje problema, već njihovu prevenciju, s težnjom na maksimalnom uvećanju životnih kapaciteta ljudi i podsticanju i maksimizovanju pozitivnog pogleda na svet. Read More