31 Oct

Građenje optimizma i zahvalnosti – 3 dobre stvari

U pozitivnoj psihologiji vežba 3 dobre stvari jedna je od najšire prepoznatljivih. Ono što ona čini je da povećava količinu pozitivnih emocija koje osećamo, ujedno smanjujući količinu negativnih. Povećava nam sveukupno životno zadovoljstvo i pomaže nam da steknemo pozitivnu perspektivu. Takođe, dokazano je da nam pomaže zdravstveno i olakšava nam nošenje sa životnim teškoćama. U skladu sa svim ovim, daje nam krila za postizanje ciljeva. Read More

14 Aug

Razlika između pozitivne psihologije i lajf koučinga

Razlika između pozitivne psihologije i lajf koučinga tema je koja često zaokuplja pažnju stručnjacima iz obe oblasti. Definicije koje objašnjavaju ove pojmove ne uspevaju, na prvi pogled, da ih jasno razdvoje, iako su to dva različita pristupa. To je prevashodno jer su i jedno i drugo put ka optimalnom funkcionisanju i ličnoj dobrobiti.

Read More

17 May

Potpuna svesnost

Potpuna svesnost je stanje koje je usko vezano za sreću. Primenjena pozitivna psihologija propagira vežbanje majndfulnesa, svesne meditacije i vraćanje sadašnjem trenutku, što češće i što posvećenije. Iako je potpuna svesnost neodrživa u svim situacijama, vežbom možemo da se istreniramo da često zaista živimo u sadašnjem trenutku.

Read More

03 May

Poreklo pojma sreće

Ljudska sreća je dugo shvatana kao nešto što se teško ili uopšte ne može postići. Ljudi su čak verovali da je nekima suđeno da budu srećni ili nesrećni i da oni sami ne mogu ništa da učine povodom toga. Mišljenje da je sreću veoma teško ili nemoguće dostići je ljude ostavljalo pasivnim i sa osećanjem nemoći da promene svoj život.

Read More

03 May

Ljubaznost i pozitivna psihologija

Ljubaznost i pozitivna psihologija čine neraskidivu vezu. Ljubaznost je, kao tema, nešto što se uči i provežbava, deo svakog kursa u oblasti pozitivne psihologije. Ljubaznost nas nedvosmisleno čini srećnijima, utiče na naše psihofizičko blagostanje i podržava naše samopoštovanje.

Read More