26 Mar

Unutrašnji mir

Unutrašnji mir je stanje koje dostižemo kada postignemo unutrašnji sklad želja, motiva, snaga, mogućnosti i aktivnosti da ostvarimo svoje potencijale, kao i kada smo u skladu sa svetom koji nas okružuje.

Pročitaj više