Trening kontrole besa - anger management

Trening kontrole besa

Trening kontrole besa je iskustveno-edukativni program u šest modula koji je osmišljen da vas osposobi da preuzmete kontrolu nad svojim životom razvijanjem strategija i korišćenjem tehnika za smirivanje besa iznutra.

Sve veći broj ljudi traži pomoć u razumevanju i kontroli svog intenzivnog, reaktivnog besa. Bes je uobičajena ljudska emocija, ali kada njome ne upravljamo na odgovarajući način, može biti vrlo destruktivna kako za besnu osobu, tako i za onoga prema kome je bes usmeren. Neupravljanje besom veliki je problem današnjeg društva i posledice ima u fizičkim napadima, neobuzdanom ponašanju u saobraćaju, nasilju u školama, psihološkom uznemiravanju, partnerskom i porodičnom nasilju, kao i u incidentima koji uključuju razne vrste oružja.

Glavni razlog iz kojeg je većini ljudi bes težak za ovladavanje  vezan je za generalizovano opravdanje da je on uobičajena reakcija na određene ljude ili situacije – navika, tako reći. Većina navika funkcioniše ispod naše granice svesti, što znači da reagujemo bez razmišljanja.

Cilj ovog treninga je da vam pomogne da povećate svest o velikom broju mogućih reakcija u određenoj situaciji i da preuzmete veću odgovornost za svoje ponašanje.

Čitav trening uobličen je tako da polaznicima i klijentima pomogne da razviju odgovornost za svoje misli, osećanja i dela. Bes je stvar izbora i svi smo odgovorni za to kako reagujemo u potencijalno provokativnim situacijama. Kontrola ove emocije svodi se na ideju da svojim izborima i delanjem, kao i razvijanjem tehnika za donošenje boljih odluka, možemo da transformišemo život na način koji vodi ličnom rastu i razvitku.

Sve teme koje ćemo prolaziti baziraju se na premisi da je bes izbor i da mi biramo kako ćemo odreagovati na neku osobu ili situaciju. Takođe, ponavljani izbori pretvaraju se u navike, što znači da moramo mnogo puta napraviti isti izbor da bi se naše ponašanje automatizovalo i prešlo u naviku.

Vi birate da li ćete biti eksplozivni ili mirni. Moć izbora uvek je u vašim rukama.

Trajanje:

Svaki modul traje pet sati. Kurs će se odvijati vikendom u naknadno dogovorenim terminima.

Ciljna grupa:

Program je namenjen kako osobama koje žele da kontrolišu bes i razumeju ga kod sebe i drugih, tako i ljudima u pomažućim profesijama koji žele da poboljšaju svoje razumevanje porekla i intenziteta besa i razloge iz kojih ljudi, uprkos posledicama i svojoj želji, ne uspevaju da se oslobode ovog vida ponašanja.

Sertifikacija:

Program je sertifikovan kod „Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije“.

Veličina grupe:

Zarad optimalnog postignuća, radiće se u malim grupama od 10-12 polaznika

Program

I modul: Procena i razumevanje besa

 •  Definicija besa
 • Procena da li je bes zasnovan na situaciji ili temperamentu (primeri)
 • Upitnici o besu
 • Automatizam
 • Kompulzivnost
 • Objašnjenje besa u mozgu i telu

II modul: Okidači besa i unutrašnji govor (samogovor)

 • 5 međusobno povezanih faza jedne episode besa
 • Okidači i slabe tačke
 • Pravljenje pauze vs. odlaženje
 • Razumevanje i različiti oblici unutrašnjeg govora
 • Konstruktivnost i destruktivnost samogovora – pravljenje izbora
 • Kako uverenja dovode do činjenja (akcije)
 • Tehnike za preuzimanje kontrole nad samogovorom
 • Zaustavljanje mentalnih distorzija

III modul: Stilovi komunikacije i tipovi ispoljavanja besa

 • Stilovi komunikacije: pasivni, pasivno-agresivni i agresivni stil
 • Asertivni stil
 • Tipovi ispoljavanja besa: Potisnuti tip
 • Uzdržani tip
 • Ekspresivni tip (pozitivni ili negativni)
 • Ispovedni tip

IV modul: Odakle vam bes?

 • Uticaj porodice
 • Kako vaš bes utiče na druge ljude i na vas same?
 • Odbrambeni mehanizmi besa
 • Koje izbore imate u nošenju sa besom?
 • Razvijanje svesnosti  svojih verovanja o besu
 • Svesnost kao prvi korak ka kontroli besa
 • Zaustavljanje starih obrazaca besa

V modul: Stres i bes

 • Definicija stresa
 • Kako stres može da izaziva bes?
 • Strategije za smanjivanje i upravljanje stresom
 • Vežbe disanja

VI modul: Razvijanje emocionalne inteligencije

 • Šta je emocionalna inteligencija?
 • Navike emocionalno visoko inteligentnih ljudi
 • Korišćenje emocionalne inteligencije kao alat za kontrolu besa
 • Preventivni plan upravljanja besom

Cena: Ukupna cena treninga je 22000 dinara. Plaćanje je moguće vršiti iz jednog puta ili nakon svakog odslušanog modula.

Autor i voditelj programa: Aleksandar Pejčić, trener kontrole besa

Tel: 0638608035