Aleksandar Pejčić

Life Coach - Aleksandar Pejčić lajf kouč

Aleksandar Pejčić troipogodišnju koučing edukaciju na master nivou, završio je u okviru OLI Centra pod mentorstvom Nebojše Jovanovića. U procesu je dobijanja evropske licence.

Bavi se primenjenom pozitivnom psihologijom, a znanje i sertifikat iz te oblasti stekao je na priznatom kursu „Pozitivne psihologije“ na univerzitetu u Berkliju.

Završio je instruktorski kurs za OLI psihodinamskog integrativnog trenera asertivne komunikacije, koji se od drugih sličnih treninga razlikuje po psihodinamskoj osnovi – razumevanju dinamičkih i nesvesnih razloga iz kojih pojedini ljudi u pojedinim situacijama ne uspevaju da reaguju asertivno. Program se bavi dubinskim razumevanjem asertivne komunikacije, njenih blokada i načina za prevazilaženje tih blokada, te smernicama, vežbama i tehnikama za usvajanje asertivnog životnog stila.

Završio je „Trening emocionalnih kompetencija“ – psihodinamsku edukaciju osmišljenu kao intenzivan kurs za razumevanje i ovladavanje znanjima i veštinama za upravljanje emocijama. Trening je osmišljen kao srž OLI psihodinamske integrativne psihoterapije i polaznike je osposobio da na dubinski način razumeju klijentove probleme u upravljanju emocijama i pomognu im da prevaziđu svoje emocionalne blokade.

Učestvovao je na “Prvom Kongresu za psihoterapiju, savetovanje i koučing” sa usmenim saopštenjem na temu “Majndfulnes”, kao i na panelima koji se bave pozitivnopsihološkim temama. Autor je brojnih radionica, članaka objavljenih u poznatim nacionalnim dnevnim i nedeljnim listovima, saradnik na nekoliko portala koji se tiču ličnog razvoja.

Autor je prvog nacionalno sertifikovanog “Treninga primenjene pozitivne psihologije” na našim prostorima. Pod njegovim mentorstvom je više grupa ljudi prošlo ovu edukaciju i steklo zvanja Trenera primenjene pozitivne psihologije.

Autor je prvog nacionalno sertifikovanog “Treninga za kontrolu besa”.

Svi treninzi koje vodi akreditovani su kod “Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije” u okviru kraćih formi koučing edukacija.