Edukacija life coaching

Edukacija O.L.I. life coaching

U ovom kratkom prikazu, upoznaću vas sa detaljima vezanim za OLI metod, jedini koučing metod kod nas koji je uz to psihodinamski i integrativan.

AKREDITACIJA I SERTIFIKATI O.L.I. lajf koučinga:

Edukacija O.L.I. life coaching:

Edukacija iz O.L.I. psihodinamskog lajf koučinga je akreditovana kod UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog lajf kouča u Srbiji i do članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo).

TRAJANJE OLI lajf koučinga:

Edukacija je podeljena na 4 nivoa: uvodni – 16 časova, bazični – 80 časova, napredni – 160 časova i profesionalni – 200 časova. Kompletna edukacija traje 456 časova. Za svaki nivo edukacije dobija se poseban sertifikat. Nakon kompletirane edukacije kandidati stiču status OLI lajf kouča na superviziji. Za dobijanje nacionalnog sertifikata akreditovanog kouča potrebo je da kandidat ima, pored završene edukacije, i 400 sati rada s klijentima (pod supervizijom). Kompletna edukacija traje oko 3,5 godina. Odvija se jednom mesečno, u vikend modulima (od 10-16h).

KO SE MOŽE PRIJAVITI za OLI lajf koučing?

– kandidati različitih profesija i studenti. Kandidat mora biti punoletan.

edukacija iz life coachinga

VELIČINA GRUPE O.L.I. life coaching-a:

– radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

NAČIN RADA OLI lajf koučinga:

Edukacija iz lajf koučinga je fokusirana na sticanje praktičnih koučing veština, ali i na poznavanje neophodnih teorijskih koncepata i znanja potrebnih za dubinsko razumevanje problema klijenata i metoda promene. Edukacija se odvija u vikend modulima kroz predavanja, radionice, prikaze slučajeva, lični rad i analizu dinamike grupe, supervizije rada sa klijentima. U oviru programa edukacije edukanti dobijaju i znanja i veštine iz drugih koučing pravaca i škola koji su primenjivi u koučingu (psihoanalize, geštalta, transakcione analize, bioenergetike i drugih pravaca telesne psihoterapije, biofidbeka i neurofidbeka, REBT-a, NLP-a, fokusiranja…) kao i znanja o mogućnostima uklapanja tehnika drugih pravaca u rad sa bazičnim emocionalnim kompetencijama koje obrađujemo u OLI metodu. Edukanti u finalnim fazama edukacije pripremaju i prezentuju na grupi svoje koučing radionice.

CENA OLI lajf koučinga:

cena jednog vikend modula (16 časova od 45 min.) je 110 eura.

LOKACIJA:

Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 200, blok 44 Novi Beograd (za grupe u Beogradu). Edukacija se odvija i u grupama u Novom Sadu, Nišu, Banja Luci…

EDUKATOR OLI lajf koučinga:

Nebojša Jovanović, osnivač OLI metoda i OLI tim