Life Coaching Geštalt pristup

Life coaching po Geštalt pristupu

Life coaching po Geštalt pristupu ima nekolicinu specifičnosti u odnosu na druge life coaching procedure.

Da bismo adekvatno razumeli te specifičnosti, potrebno je, prvenstveno, da razumemo Geštalt pristup.

Tvorac Geštalt Terapije je Fric Perls (1893-1970), harizmatična i konfrontativna osoba koja je, nakon lične psihoanalize pomislila da terapija može izgledati drugačije i da bi valjalo više da se bavimo sadašnjim doživljajima, ličnim simbolima i iskustvima klijenata i da klijente vodimo ka proživljavanju toga što ih muči.

Naime, prema psihoanalitičkim postavkama, klijenti bi valjalo da asociraju na prošle događaje i da ih povezuju sa sadašnjim kako bi uvideli na koje su načine davne fiksacije i problematična iskustva uticale na stvaranje današnjih simptoma. Kako su ti osnovni konflikti naših klijenata potisnuti, smešteni u nesvesne delove ličnosti, metod slobodnih asocijacija nam pomaže da do njih dopremo, s ciljem da ih osvestimo, kako bismo njima vladali. Zapravo, kako bismo ih prevazišli.

Fric Perls je tu video izvestan paradoks. Pitao se kako je moguće da sve terapije smatraju da osvešćenost leči, a metodi kojima pokušavaju da dođu do svesti klijenata su intelektualistički, rekonstruktivni, bave se prošlošću i, po Perlsu, na taj način, odvlače klijenta od sadašnjeg trenutka, od mogućnosti proživljavanja problema u “sada i ovde”?

Perls se, naravno, fokusirao na razvoj geštaltističke terapije, koje je u osnovi egzistencijalistička i predstavlja spoj humanističkih struja, istočnjačke misli i filozofije egzistencijalizma. Nakon njegovog vremena, ispostavilo se da su postulati Geštalta primenljivi na life coaching, trening životnih veština i da ih svrsishodno možemo koristiti prilikom pomoći klijentima da osveste svoje probleme, prihvate ih i integrišu suprotstavljene delove ličnosti. U narednim redovima izložiću principe life coaching-a po Geštalt pristupu.

Life coaching po Geštalt pristupu, za cilj ima povećanje svesnosti i integraciju ličnosti. Ovo su postavke koje su istovetne ciljevima Geštalt terapije.

Life coaching po Geštalt pristupu, međutim, akcenat stavlja na prevazilaženje životnih problema, a ne lečenje poremećaja i na osposobljavanje ljudi da budu u kontaktu sa sobom, svojom okolinom i da žive u “ovde i sada”.

Princip “ovde i sada” predstavlja jednu od sržnih tačaka, kako geštaltističke terapije, tako i life coaching-a po Geštalt pristupu. O čemu se radi? Sadašnjost je jedino vreme u kojem mi aktuelno živimo. Ako se pitamo o budućnosti, lako ćemo povodom njene neizvesnosti postati uznemireni, anksiozni. Izgubićemo kontakt s nama samima u ovom trenutku. Ukoliko, pak, živimo u prošlosti, lako ćemo sebe učiniti depresivnima, ožalošćenima, u najbolju ruku podleći dosadi. Život u prošlosti i budućnosti dovodi do toga da propuštamo sadašnji trenutak. Na taj način dovodi do toga da propuštamo sam život.

Life coaching po Geštalt pristupu ne umanjuje značaj prošlih dešavanja, niti smatra da čovek ne treba imati nekakve planove za budućnost. Međutim, kao life coach, uvek bih radije pozvao klijente da svoje prošle konflikte ožive u “sada i ovde”, probaju da ih prožive kao da se aktuelno dešavaju. Na taj tačin, oni bi mogli da uspostave živu vezu s prošlošću u sadašnjosti i da komuniciraju s prošlim problemima, kao da su aktuelno prisutni. Ovakav pristup, ne samo da olakšava prevazilaženje konflikata, već omogućava pojedincu da integriše delove sebe, delove koje je iz određenih razloga hteo da odbaci, potisne, zaboravi. Life coaching po Geštalt pristupu nas vodi integrisanju delova ličnosti koji nam se ne dopadaju, koje želimo da sakrijemo i od sebe i od drugih. Ukoliko želimo da budemo kompletni, zdravi (po Geštaltu – integrisani) mi moramo pomiriti suprotstavljene delove naše ličnosti i postati celi.

Nadalje, life coaching po Geštalt pristupu, vodi se idejom da odnos između life coach-a i klijenta valja biti saradnički i saveznički. Life coach nikada nije osoba koja interpretira, nameće svoje ideje ili smatra da klijenta razume bolje nego što bi on sam mogao razumeti sebe. Naprotiv, Geštalt life coach je pomagač i voditelj u procesu samootkrivanja. Klijentu pomaže da prevaziđe otpore unutar sebe i otpore koje ima vezano za kontakte s drugim ljudima. Life coaching po Geštalt pristupu naglašava važnost dijaloga i preuzimanja odgovornosti za sopstveni život. Uz naglašavanje važnosti postojanja i pričanja u sadašnjem vremenu, life coaching po Geštalt pristupu naglašava i važnost adekvatne komunikacije koja je u službi ličnog doživljaja, odgovornosti za lični doživljaj i spremnosti da sebe prihvatimo takve kakvi jesmo. Tek kada prihvatimo negirane, potisnute ili otcepljene delove vlastite ličnosti, možemo se kretati u pravcu integracije i postizanja celovitosti, što je, kako smo naglasili, osnovni cilj geštaltističke psihoterapije i life coaching-a po Geštalt pristupu.

Life coaching po Geštalt pristupuLife coaching po Geštalt pristupu predstavlja kreativan i živ proces dolaženja u kontakt s našom unutrašnjošću i, posledično, s našom okolinom. U tom procesu, klijenti su pozvani da eksperimentišu, isprobavaju brojne životne tehnike koje im služe kao pomoćno sredstvo na putu integracije. Verujući da je svaka fantazija, svaki san klijenta, svaki deo psihičkog sveta klijenta privatno i lično iskustvo koje odražava razne aspekte tog klijenta, svaki life coaching po Geštalt pristupu se kreira individualno prema željama, problemima i potrebama datog klijenta i pomaže mu da se identifikuje sa svakim delom svoje fantazije, sna, isečka psihičkog doživljaja ili narativa. Kroz proces identifikacije sa svim delovima naše ličnosti mi se krećemo putem prihvatanja, ucelovljavanja, odnosno, dolazimo do samog cilja Geštalt pristupa – integracije.

Piše: Aleksandar Pejčić