Šta je life coaching i kako life coach pomaže

Life coaching

Life coaching – trening  životnih veština nije namenjen ljudima koji pate od mentalnih poremećaja, već je namenjen onima koji žele da se razvijaju, žive život potpunije, srećnije i više u njemu uživaju. On dovodi do psihološkog rasta i razvoja.

U naučnim terminima, ovaj pristup je deo «pozitivne psihologije». Primarni cilj pozitivne psihologije je optimizacija zadovoljstva, odnosno sreće.

Veštine koje se razvijaju u life coaching seansama su esencijalne veštine za uspeh i samoaktualizaciju.

Neke od najpopularnijih veština koje su od važnosti za lični i poslovni uspeh su:

 1. veštine komunikacije (verbalne i neverbalne), razumevanja ljudi i asertivnosti,
 2. upravljanje vremenom,
 3. medijacija i rešavanje konflikata,
 4. veštine prezentovanja,
 5. razlikovanje iracionalnih od racionalnih vidova mišljenja (kod sebe i drugih) i vežbanje potonjih u cilju razvijanja zdrave životne filozofije koja je ključ za ostvarenje pozitivnog stava prema životu.

Life coaching se odnosi na sledeće sadržaje:

 • tehnike i jednostavne strategije koje će Vam pomoći da prevaziđete jaz između toga gde ste sada i gde želite da budete,
 • mogućnost diskutovanja Vaših problema, osećanja i ciljeva sa nezavisnom osobom, u nepristrasnom i pomažućem odnosu,
 • šansu da promislite opcije i donesete odluke koje akcije ćete preduzeti kako biste postigli ciljeve i rešili se nepotrebnih briga,
 • vrstu pomoći koja je fokusirana na postizanje pozitivnih rezultata i cilju usmerenih aktivnosti,
 • sastavljen je od jednostavnih procesa i modela koji su laki za praćenje, a koji će Vam pomoći da donosite prave odluke, činite prave izbore i učinite svoj život svrhovitijim,
 • vrsta pomoći koja pruža holistički (sveobuhvatni) pristup. Ohrabruje Vas da postignete sveobuhvatnu dobrobit u životu i da postavite ravnotežu između različitih aspekata Vašeg života.

Spisak vrsta pomoći koje možete očekivati od life coaching-a sačinjen je s ciljem da  Vam ponudi što lakše prepoznavanje sebe, svojih problema ili delova ličnosti koje želite da razvijate. Life coaching ima svoje specifičnosti u odnosu na druge vrste pomoći, poput psihoterapije i savetovanja. Jasno je da nekim ljudima nije potrebna terapija, ukoliko je njihov cilj postizanje zadovoljstva i unapređenje života. U slučaju da želite da prevaziđete životne probleme i postignete zadovoljstvo u raznim sferama Vašeg života, life coaching je metod izbora pomoći za Vas!