16 Jun

Loši stilovi komunikacije

Stilova komunikacija ima mnogo. Često nam govore da preterujemo i da neadekvatno komuniciramo. Međutim, ređe čujemo koji su to loši stilovi komunikacije, a još ređe šta je u njima loše.

Loši stilovi komunikacije tiču se, prevashodno, nesposobnosti, nevoljnosti i lenjosti da se upustimo u zdravu komunikaciju. Postoji nekoliko tipova u koje možemo svrstati ljude koji su nas, tokom razgovora, nervirali ili na neki drugi način osujetili. Od takvih razgovora bežimo, a takve ljude (uglavnom preterano negativno) etiketiramo kao nesposobne da učestvuju u smislenom razgovoru. Ipak, loši stilovi komunikacije su sigurno i nešto što i sami, barem ponekad, u razgovorima pokazujemo. Sveopšta tendencija ljudi da greške drugih opažaju kao posledice njihovih loših osobina, dok svoje greške tumače spletom nepovoljnih okolnosti, sprečava ih da uvide kada su oni sami loši sagovornici i kada loši stilovi komunikacije postaju vidljivi i u njihovom načinu razgovaranja.

Ako komunikacija služi međusobnom razumevanju, sve što dovodi do prekida u razumevanju, možemo razumeti kao praznu komunikaciju. Loši stilovi komunikacije su vrsta prazne komunikacije. Ako ne uspevamo da prenosimo poruke na pravi način, ne uspevamo da vodimo zdrav razgovor.

Loši stilovi komunikacije se mogu razvrstavati u nedogled. Ipak, kako bismo napravili nekakvu klasifikaciju prepreka u adekvatnoj komunikaciji, podveli smo neke pojmove pod manji broj nadređenih pojmova. Takoreći, napravili smo sistem pojmova na koje se loši stilovi komunikacije odnose.

Loši stilovi komunikacije, posmatrani kao sistem, mogu se odnositi na naredne kategorije. Verujem da ćete u tim kategorijama prepoznati ljude s kojima ste u komunikaciji. S druge strane, siguran sam da u nekoj od kategorija možete prepoznati i sebe:

  1. Nestrpljivci – strpljivost je vrlina koja ukazuje da smo zainteresovani za sagovornika i aktivno ga slušamo. Nestrpljivi ljudi ne umeju ili neće da slušaju. Oni čekaju svojih pet minuta da govore.
  2. Osobe niskog samopoštovanja – neće vas slušati iz osećaja niže vrednosti, ali vam neće ni govoriti, plašeći se da ne kažu nešto “glupo”. Uglavnom će se slagati s vama, ma šta vi kazali.
  3. Saboteri – fokusiraće se na negativno u svemu što kažete i na taj način sabotirati uspešnu komunikaciju. Radiće to iz osećaja lične ozlojeđenosti, najčešće i potisnutog besa, koji će na videlo izlaziti kao sarkazam i obesmišljavanje važnosti poruke.
  4. Osobe kompulzivnog isticanja “lepote života” – neće vas slušati uopšte. Zapravo, šta god pričali, od njih možete očekivati nekakvu floskulu o tome da je život lep. Ukoliko želite ozbiljan razgovor o vama bitnoj temi, izgledi su da nećete uspeti da ga vodite sa osobom ovakve filozofije.
  5. Negativisti – niti će želeti da vas čuju, niti će se praviti da to žele. Ponašaće se kao mizantropi, što je najverovatnijeLoši stilovi komunikacije posledica toga da ni njih niko nije slušao i uvažavao. Pored njih ćete najlakše osetiti da je vreme da prestanete da pričate. Osobe poljuljanog samopoštovanja će, u razgovoru s negativistom, doživeti da su manje vredne, postideti se i, najverovatnije, još više povući u sebe.
  6. Neozbiljni – većina je bar za poneku osobu kazala “… ma s njom ne može da se priča,  sve izvrgne šali”. Loši stilovi komunikacije se ogledaju i kod šaljivdžija, osoba koje su inače, na zabavama i u većem društvu, omiljene. Ukoliko od takve osobe očekujete da vas i vaš problem shati ozbiljno, verovatno ćete se razočarati.
  7. Preozbiljni – ima i onih osoba koje zaista slušaju s pažnjom, ali sve što izgovorite shvataju preozbiljno. U razgovoru s takvim osobama, mnogi počnu da se osećaju anksiozno i uznemireno, uprkos tome što su razgovor započeli mirno.

Iako ova lista nije pobrojala sve aspekte na koje loši stilovi komunikacije mogu da se odnose, napisana je s ciljem pružanja uvida u to šta ne bi bilo korisno raditi prilikom vođenja razgovora. Asertivnost vam može biti od pomoći ukoliko vaš sagovornik komunicira na neki od goreopisanih načina. S druge strane, ako ste sebe prepoznali u prethodnoj klasifikaciji, nenasilna komunikacija i aktivno slušanje će vama biti od pomoći da prevaziđete barijere u razgovoru. Asertivnost, nenasilna komunikacija i aktivno slušanje su veštine koje su već opisane na stranicama ovog sajta. Ukoliko ih budete dosledno vežbali, vaša sposobnost za uspešnu komunikaciju će se sigurno razvijati. Kroz taj razvoj ćete, neminovno, osetiti i porast zadovoljstva.

Autor: AleksandarPejčić