Šta je o.l.i. life coaching tj. oli life coaching?

Šta je OLI lajf koučing?

OLI lajf koučing je nastao iz istoimenog psihoterapijskog metoda čiji je tvorac Nebojša Jovanović. Od drugih koučing metoda ključno ga razlikuje jedna odrednica – psihodinamski.

To znači da OLI lajf koučing uzima u obzir lične unutrašnje procese, bez primenjivanja, po svaku cenu, tehnika koje mogu i ne moraju dati rezultat.

OLI lajf koučing integriše osnovne postavke OLI metoda, ali ih koristi u polju koučinga. Prvenstveno se odnosi na trening životnih veština kroz razvijanje bazičnih sposobnosti ličnosti za obradu emocija.

šta je O.L.I. life coachingBudući da je ovaj sajt namenjen ljudima koji jesu, ili planiraju da postanu, klijenti lajf koučing procedura, izložiću deo OLI metoda koji se tiče koučinga. Bilo da je reč o terapiji, savetovanju ili lajf koučingu, osnove OLI metoda su istovetne. Razlika se ogleda u vrstama problema povodom kojih se klijenti javljaju za pomoć. Lajf koučing, konkretno, posvećen je psihološkom rastu i razvoju pojedinaca, kao i rešavanju njihovih životnih problema, zastoja u razvoju i kritičnih tačaka u životu, tranzicionih ili životnih kriza.

OLI metod je integrativan i psihodinamski metod koji celokupnu filozofiju pomoći klijentima bazira na svojim osnovnim postavkama, radu na emocionalnim kompetencijama, bazičnim sposobnostima ličnosti za obradu emocija.

U narednim redovima navešću kratak prikaz OLI metoda onako kako ga je opisao njegov tvorac, psihoterapeut Nebojša Jovanović.

OLI je skraćenica od Otkrivanje Lične Istine Otklanjanjem Lažnih Informacija

OLI metod je naučno zasnovan i empirijski potvrđen psihoterapijski i lajf koučing pravac, akreditovan kod Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, verifikovan u Sekciji za Psihoterapiju, Savetovanje i Lajf koučing Društva Psihologa Srbije.

OLI metod je psihoterapijski (savetnički i lajf koučing) pravac s bazično psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i Self psihologije. Metod rada s klijentima je, takođe, integrativni, jer se primenjuju tehnike različitih psihoterapijskih pravaca (psihoanalize, geštalt terapije, transakcione analize, bioenergetike, NLP-a, „fokusiranja“, biofidbeka i neurofidbeka, REBT-a…) u kombinaciji s tehnikama nastalih u okviru OLI metoda kao što su „OLI protokoli za razvoj ličnosti“, „Protokoli za razvoj Bazičnih emocionalnih kompetencija“, „Emotivno računovodstvo i psihološka matematika“…

OLI metod, međutim, nije eklektički, već integrativan. Osnovu za integraciju različitih teorijskih okvira, metoda i tehnika, pruža model bazičnih emocionalnih kompetencija. Osnovna postavka OLI metoda je da „nema alata bez zanata“, da se osoba ne može promeniti ako se ne razviju ili deblokiraju njene osnovne „alatke za život“, bazične sposobnosti za obradu emocija, softveri kojima naša psiha obrađuje emotivne informacije (emocije su oblik obrade informacija). „Bagovi“ ili „virusi“ u tim izvršnim programima dovode do nezdravih emocija, pogrešnog opažanja i tumačenja odnosa sa sobom, drugima i svetom. OLI lajf koučing se sprovodi u dve ravni: ravni sadržaja i ravni procesa. Slušajući sadržaj koji klijent iznosi, razgovarajući s njim o tom sadržaju, životnim događajima, njegovim odnosima, ljubavi i radu, OLI terapeut, savetnik ili lajf kouč posebnu pažnju obraća na obrasce koje klijent primenjuje, na tipične načine na koje obrađuje svoja iskustva i emocije koje ta iskustva izazivaju. OLI lajf koučing posebnu pažnju obraća na procese koji se u čoveku odvijaju.

Terapijske i lajf koučing tehnike različitih pravaca se uključuju u rad s klijentom ako one mogu da doprinesu razvoju određene bazične emotivne sposobnosti. To je osnov za integraciju tehnika iz različitih pravaca, bilo da potiču iz psihodinamske, bihejvioralne ili neke druge orijentacije.

OLI metod, shodno tome i OLI lajf koučing, usmerava se na dve ključne, složene sposobnosti: sposobnost za ljubav i sposobnost za rad. Ove dve složene ljudske sposobnosti su, kao „lego kocke“ sastavljene od određenog broja manjih, jednostavnijih kockica – bazičnih emotivnih kompetencija:

  1. sposobnosti za neutralizaciju i mentalizaciju (razboritost psihe)
  2. celovitost „objekta“ (lepak psihe)
  3. konstantnost objekta (stabilizator psihe)
  4. tolerancija na ambivalenciju (usmerivač psihe)
  5. tolerancija na frustraciju (imunitet psihe)
  6. volja (motor psihe)
  7. inicijativa (pokretač psihe)

Bez bilo koje od ovih kockica psiha je defektna. (Osobi „nedostaje neka daska u glavi“– neka kockica). Sposobnost osobe za ljubav i rad je oštećena. Bez razvijene neutralizacije osoba je u vlasti svojih nagona („kao bez glave“), impulsivna, iracionalna i neartikulisana. Bez „lepka“ – sposobnosti za celovito doživljavanje druge osobe („objekta“) doživljaji osobe su rascepljeni na crno-beli svet dobra i zla (kaže se da je „odlepila“, sve vidi ili ružičasto ili crno, idealizuje ili mrzi… da “nije čitava”). Bez konstantnosti objekta – stabilizatora psihe, osoba je „nestabilna“, zavisna od drugih. Bez tolerancije na frustraciju – osoba nema imunitet na frustracije koje donosi život, ljubav i rad, „puca pod pritiskom“. Bez tolerancije na ambivalenciju osoba je neodlučna, nesposobna da se suoči sa oprečnim emocijama prema nekome ili nečemu (ili prema sebi) i da odmeri i „preseče“, da se opredeli i donese odluku. Bez volje, osoba je kratkog daha, bez energije da podrži u kontinuitetu sopstvene želje i ciljeve. Bez inicijative osoba je reaktivna, nema „ključ“ za svoj „motor“, potrebno je da je pokrene neko drugi.


Teško je živeti, voleti i raditi bez razvijene bilo koje od navedenih sposobnosti. Ključ promene u terapiji, savetovanju i lajf koučingu je pomoći klijentu da navedene sposobnosti razvije ili deblokira. Tehnike su „sortirane“ po tome koju sposobnost i u kojoj fazi razvoja mogu da pokrenu ili deblokiraju. OLI metod daje i taksonomiju psihoterapijskih ciljeva, ukazujući na to koje vrste učenja se odvijaju u procesu psihoterapije, savetovanja i lajf koučinga i koje sposobnosti se aktiviraju kroz određeni oblik učenja.