Primenjena pozitivna psihologija

Jedan od najpopularnijih kurseva ikad sa univerziteta Berkli. Šta je zapravo sreća i kako se do nje dolazi, uz mnoštvo naučno utemeljenih dokaza i vežbi.

U ovoj verziji kurs će biti spojen sa elementima OLI koučing metoda sa kojim ima veliki broj zajedničkih tačaka. Tema kursa je šta zapravo znači i kako se postiže srećan i smislen život. Svaki u njemu potkrepljeno naučnim dokazima koji ispunjavaju uslove validnog naučnog eksperimenta. Polaznici će biti upoznati sa mnoštvom dokaza i vrlo konkretnih i praktičnih vežbi koje spadaju u domen pozitivne psihologije. Ključno stanovište ovoga kursa je da je prava sreća neraskidivo povezana sa posedovanjem autentičnih i smislenih društvenih veza, kao i sa potrebom da doprinosimo nečemu većem od nas samih – višem cilju (greater good na engleskom). Polaznicima će biti prezentovana istraživanja iz oblasti socijalne, razvojne i evolutivne psihologije, kao i nekih drugih oblasti.

Trening će polaznicima ponuditi praktične strategije o postizanju i održavanju sopstvene sreće, uključujući i nedeljne aktivnosti koji razvijaju društvenu i emotivnu well-being, kao i mogućnost da prate svoj napredak tokom kursa.

Treningu mogu prisustvovati svi stariji od 18 godina, oni koji su završili ili su studenti fakulteta bilo kog usmerenja, nezavisno od profesije kao i svi drugi zainteresovani za temu.