18 Apr

Psihodinamski life coach

Psihodinamski life coach, Aleksandar Pejčić – trener životnih veština

Aleksandar Pejčić , Psihodinamski life coach – trener životnih veština, life coaching  praktikuje po programu O.L.I. psihodinamskog integrativnog  life coaching metoda i procedura za trening životnih veština.

Po zanimanju profesor francuskog jezika i književnosti. Edukovan u oblasti metoda aktivnog učenja i mentalnog mapiranja. Metode koristi u okviru posebno dizajniranog programa za prevazilaženje odlaganja i podsticanje aktivnog stava prema učenju.

Pri inostranim koropracijama radi kao life coach – medijator u konfliktima i trener asertivne komunikacije.

U privatnoj praksi radi kao psihodinamski life coach:

Life coaching praktikuje  individualno s odraslim osobama, parovima i porodicama.

– Psihodinamski life coach se prvenstveno fokusira na psihodinamiku osobe/para/porodice s kojima sarađuje.

Da bismo detaljnije razumeli kako radi psihodinamski life coach, ukratko ćemo objasniti O.L.I. metod (metod psihodinamskog integrativnog life coachinga).

Prema postavkama O.L.I. life coaching procedura, naredne dve odrednice su najbitnije u procesu spoznavanja ličnosti iPsihodinamski life coach praktikovanja treninga životnih veština:

Integrativnost – metod integriše nekolicinu svetski poznatih terapijskih pravaca koji su primenu pronašli u life coaching-u (psihoanalitička psihoterapija, REBT, NLP, geštalt, transakciona analiza, biofidbek i neurofidbek, kao i fokusiranje). Tehnike svih pravaca se kombinuju u treningu životnih veština zarad postizanja ličnog rasta i razvoja i uspeha u profesionalnoj, ličnoj i porodičnoj sferi.

– Psihodinamika – O.L.I. life coaching je jedini psihodinamski coaching na našim prostorima. To znači, da pored tehničkog pristupa u poboljšanju kvaliteta života klijenata nudi i mogućnost dubinskog razumevanja osoba. Dok tehnike i strategije pomažu da poboljšamo određene aspekte života ili prevaziđemo izvesne životne probleme, psihodinamski pristup objašnjava i zašto i kada su oni nastali. Dakle, psihodinamika nam omogućava dublje zalaženje u nesvesno zarad potpunijeg razumevanja načina na koji naša ličnost funkcioniše.

 Psihodinamski life coach, zapravo,  kombinuje tehnike različitih pristupa, ali prema principima psihodinamike, odnosno sveobuhvatnog, dubinskog razumevanja ličnosti i odnosa među osobama koje su se za pomoć obratile.

Nadalje, psihodinamski life coach, ne radi s ljudima kojima imaju mentalne poremećaje, već s onim osobama koje imaju životne probleme i žele da poboljšaju svoje funkcionisanje u ličnoj, porodičnoj i profesionalnoj sferi.

Psihodinamski life coach svoje klijente uči kako da prepoznaju vlastite probleme, upravljaju emocijama, ne dolaze do samosabotirajućih ponašanja i razviju realistične, logične i korisne životne filozifije.