Psihodinamski life coaching

Psihodinamski life coaching

Psihodinamski lajf koučing je vrsta koučinga koja je zasnovana na dubljem poznavanju psihodinamike, nesvesnih procesa, interakcije i dinamike različitih snaga u okviru ličnosti, nesvesnih ili predsvesnih interakcija između ljudi, u okviru grupe, između grupa…

Ovaj tip koučinga omogućava kouču da radi i ispod površine, ispod nivoa pojavnog. Većinom se koučing tehnike zasnivaju na takozvanim „soft skills“ veštinama (kao što su na primer: menadžment vremena, postavljanje ciljeva…), veštinama koje podrazumevaju da je dovoljno pokazati osobi kako se nešto radi, i podrazumevaju da nema unutrašnjih, nesvesnih otpora u sprovođenju toga u životu.

Nerazumevanje nesvesnih otpora promenama čini mnoge „self-help“ metode i koučing procedure neefikasnim. Ovaj tip pomoći osposobljava kouča za prepoznavanje i rad s nesvesnim opstrukcijama, otporima promenama, u radu sa individuama, grupama, organizacijama.

PsihodiLife coachingnamski lajf koučing- teme:

Psihodinamski koučng osposobljava koučeve za razumevanje i sprovođenje kako „soft skills“, tako  i „hard skills“ procedura.

Osnovne teme kojima se bavimo su veštine komunikacije, upravljanje emocijama, prevazilaženje prepreka i postizanje zadovoljstva, rešavanje konflikata, rešavanje problema u učenju, izlaženje na kraj s frustracijama, rešavanje partnerskih problema, kao i rad s decom u pristupu koji uključuje psihološke radionice.

Psihodinamski lajf koučing, zasnovan na principima O. L. I. psihodinamskog integrativnog metoda, nadilazi ove teme, i osposobljava nas za rad s takozvanim „hard skills“ procedurama.

One se odnose na rad s transferom, otporom, nesvesnim delovima ličnosti, sekundarnom dobiti i samom suštinom O.L.I. metoda – bazičnim emocionalnim kompetencijama – procesima za obradu emocija koji se nalaze „ispod površine“ svakog osećanja.

Psihodinamski life coachingPrema O. L. I. metodu, u osnovi funkcionisanja ličnosti stoji sedam bazičnih emocionalnih kompetencija – sposobnosti za obradu emocija, čiji je razvitak neophodan za zdravo i skladno funkcionisanje ličnosti. Te sposobnosti su:

– neutralizacija, koju možemo porediti s razboritošću. Osoba mora biti sposobna da prepoznaje svoje emocije i da njima vlada, kako bi bila sposobna da živi srećno

– celovitost objekta/ cilja, sposobnost koju smo nazvali „lepkom psihe“. Ova sposobnost se odnosi na viđenje celovite slike sveta i sebe i nadilaženje crno-belog pogleda.

– konstantnost objekta/ cilja, sposobnost je koju možemo zvati „stabilizatorom psihe“, odnosi se na sposobnost da budemo  u kontaktu s našim uspomenama na stabilno konstantan način. Razvijenost ove sposobnosti je neophodna ako želimo da ne patimo za „minulim vremenima“, da se ne pitamo „šta bi bilo da je bilo“ i ako želimo da „ne plačemo nad prosutim mlekom“ već da budemo u stanju da kontinuirano sagledavamo naše živote i fokusiramo se na lepe trenutke koje smo doživeli.

– tolerancija na frustraciju, emocionalna kompetencija koja predstavlja „imunitet psihe“, odnosno ideju o podnošenju. To je sposobnost koja nam omogućava da podnosimo raznorazne životne frustracije i da pod njihovim pritiskom „ne pucamo“.

– tolerancija na ambivalenciju, odnosno sposobnost koju možemo zvati usmerenošću i odlučnosću. Odnosi se upravo na naše kapacite da „prelomimo“, da donesemo odluke.

– volja, emocionalna kompetencija koju zovemo „motorom psihe“. Sposobnost koja nam pomaže da kontinuirano ulažemo napore u ostvarivanju svojih ciljeva.

– inicijativa, kao najzrelija od bazičnih emocionalnih kompetencija, sposobnost je koja se odnosi na samostalno otpočinjanje nama bitnih aktivnosti i istrajnost u njima.


Psihodinamski lajf koučing se, dakle, bazira na razvitku ovih sposobnosti i nadilazi „soft skills“ procedure. Na taj način nas uči kako da u celosti razumemo ličnost, njene tačke zastoja i nudi nam raznorazne procedure za prevazilaženje tih tačaka zastoja. Kada smo upoznati s psihodinamikom ličnosti, lako ćemo primeniti tehnike za poboljšanje funkcionisanja.

Sa druge strane, bez poznavanja psihodinamike, tehnike nam neće mnogo značiti. Ako ih nasumično primenjujemo, mogu samo frustrirati naše klijente. Posedovanje procedure, koju nudi psihodinamski koučing, nudi nam mogućnost da sve tehnike za pomoć u funkcionisanju ličnosti i ostvarenju ličnih ciljeva, strukturisano i s razumevanjem primenjujemo. Kada znamo gde je nastala blokada, znaćemo i kojim načinima da je odblokiramo.

Ko je vaš psihodinamski life coach?

Psihodinamski life coach, Aleksandar Pejčić – trener životnih veština

Aleksandar Pejčić , Psihodinamski life coach – trener životnih veština, life coaching  praktikuje po programu O.L.I. psihodinamskog integrativnog  life coaching metoda i procedura za trening životnih veština.

Po zanimanju profesor francuskog jezika i književnosti. Edukovan u oblasti metoda aktivnog učenja i mentalnog mapiranja. Metode koristi u okviru posebno dizajniranog programa za prevazilaženje odlaganja i podsticanje aktivnog stava prema učenju.

Pri inostranim koropracijama radi kao life coach – medijator u konfliktima i trener asertivne komunikacije.

U privatnoj praksi radi kao psihodinamski life coach:

Life coaching praktikuje  individualno s odraslim osobama, parovima i porodicama.

– Psihodinamski life coach se prvenstveno fokusira na psihodinamiku osobe/para/porodice s kojima sarađuje.

Da bismo detaljnije razumeli kako radi psihodinamski life coach, ukratko ćemo objasniti O.L.I. metod (metod psihodinamskog integrativnog life coachinga).

Prema postavkama O.L.I. life coaching procedura, naredne dve odrednice su najbitnije u procesu spoznavanja ličnosti iPsihodinamski life coach praktikovanja treninga životnih veština:

Integrativnost – metod integriše nekolicinu svetski poznatih terapijskih pravaca koji su primenu pronašli u life coaching-u (psihoanalitička psihoterapija, REBT, NLP, geštalt, transakciona analiza, biofidbek i neurofidbek, kao i fokusiranje). Tehnike svih pravaca se kombinuju u treningu životnih veština zarad postizanja ličnog rasta i razvoja i uspeha u profesionalnoj, ličnoj i porodičnoj sferi.

– Psihodinamika – O.L.I. life coaching je jedini psihodinamski coaching na našim prostorima. To znači, da pored tehničkog pristupa u poboljšanju kvaliteta života klijenata nudi i mogućnost dubinskog razumevanja osoba. Dok tehnike i strategije pomažu da poboljšamo određene aspekte života ili prevaziđemo izvesne životne probleme, psihodinamski pristup objašnjava i zašto i kada su oni nastali. Dakle, psihodinamika nam omogućava dublje zalaženje u nesvesno zarad potpunijeg razumevanja načina na koji naša ličnost funkcioniše.

 Psihodinamski life coach, zapravo,  kombinuje tehnike različitih pristupa, ali prema principima psihodinamike, odnosno sveobuhvatnog, dubinskog razumevanja ličnosti i odnosa među osobama koje su se za pomoć obratile.

Nadalje, psihodinamski life coach, ne radi s ljudima kojima imaju mentalne poremećaje, već s onim osobama koje imaju životne probleme i žele da poboljšaju svoje funkcionisanje u ličnoj, porodičnoj i profesionalnoj sferi.

Psihodinamski life coach svoje klijente uči kako da prepoznaju vlastite probleme, upravljaju emocijama, ne dolaze do samosabotirajućih ponašanja i razviju realistične, logične i korisne životne filozifije.