Psihološke radionice pozitivne psihologije

Psihološke radionice

Psihološke radionice u malim grupamaPsihološke radionice  u malim grupama

Psihološke radionice sprovodimo u malim grupama od po šest polaznika.

Radioničarski pristup namenjen je deci nižih razreda osnovne škole, osnovnoškolcima od prvog do četvrtog razreda i prilagođen je tom uzrastu.

Ciljna grupa se odnosi na decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole jer su ona tada najfleksibilnija za usvajanje novih znanja i veština koje će moći lako da internalizuju i koriste tokom daljeg usvršavanja u životu. Mlađa deca nisu spremna za psihološke radionice, dok adolescentima one često nisu cilj. Ovaj uzrast je, prema mnogim istraživanjima, najpogodniji za učenje životnih veština i pristupa pozitivne psihologije koji se omogućava kroz radionice.

Psihološke radionice bi, po pravilu, trebalo da se sprovode u malim grupama, ne većim od osam članova. Naš izbor radionica uključuje po šest učesnika, jer nam je iskustvo pokazalo da su manje grupe kohezivnije i učesnici u njima bolje sarađuju.

Istraživanja su saglasna s tim da male grupe daju bolje rezultate onda kada je cilj svih učesnika isti. Naš zajednički cilj je da prolazimo  kroz one psihološke radionice koje su potrebne najvećem broju članova naših polaznika.

Psihološke radionice – osnovne prednosti radioničarskog pristupa:

Grupni rad omogućava deci da jedna drugima budu podrška

Grupa služi kao ogledalo pa reflektuje pozitivne strane i veštine koje valja razvijati kod svakog pojedinca.

Radionice omogućavaju grupni rast i jačanje timskog duha, saradljivost i saosećajnost.

Psihološke radionice pružaju grupno iskustvo koje nadilazi svako individualno u procesu postizanja psihološke stabilnosti i sklada.

Budući da psihološke radionice pozitivno deluju na učesnike, stvara se plodno tle za učenje, razvoj kreativnosti i stvaralaštvo

Psihološke radionice podižu nivo motivisanosti učesnika da se slobodno izražavaju, osećaju jednako i pozvano da izraze svoje mišljenje, ali i da prime kritiku i koriguju svoje stavove

Pored jačanja saradljivosti, psihološke radionice omogućavaju i jačanje asertivnosti i takmičarstva uz uvažavanje ostalih članova grupe

Radionice koje su trenutno aktuelne u našoj školi su:psihološke radionice u malim grupama

1. učenje javnog nastupa

2. prevazilaženje stida

3. prevazilaženje želje za odlaganjem

4. prevazilaženje frustracije oko učenja

5. učenje mapa uma Toni Buzana