24 Jun

Koučing ili terapija?

U današnje vreme, više nego ikada ranije, postoji veliki broj različitih vrsta pomoći vezano za lični razvoj. Čak toliko da može biti zbunjujuće kada treba da odlučimo kome da se obratimo. Jedno od najčešćih pitanja je u čemu je razlika između terapije i lajf koučinga i koje od ta dva je odgovarajuće za nas. Pokušaćemo da vam damo odgovor u ovom tekstu.

Read More

17 Apr

Lajf koučing – trening životnih veština

Lajf koučing – trening životnih veština, predstavlja set procedura za rukovođenje životom, postizanje ličnih ciljeva, psihološkog rasta i razvoja. Lajf koučing je termin koji se, u principu, u našoj zemlji ne prevodi. Lajf kouč  je osoba koja će Vam pomoći da živite svoj život potpunije, zadovoljnije i racionalnije.

Read More