20 Jun

Svakodnevna sabotiranja sreće

U čovekovoj je prirodi da se ponaša iracionalno i sam sebe sabotira. Svi smo to iskusili. Toliko toga što radimo nas sprečava da se osećamo spokojno i zadovoljno. Kada krenemo da prepoznajemo svakodnevne paterne u koje smo uvučeni ili smo sami sebe vremenom uvukli, moći ćemo da počnemo sa menjanjem navika i osećaćemo se malo bolje, za početak.

Read More

03 May

Poreklo pojma sreće

Ljudska sreća je dugo shvatana kao nešto što se teško ili uopšte ne može postići. Ljudi su čak verovali da je nekima suđeno da budu srećni ili nesrećni i da oni sami ne mogu ništa da učine povodom toga. Mišljenje da je sreću veoma teško ili nemoguće dostići je ljude ostavljalo pasivnim i sa osećanjem nemoći da promene svoj život.

Read More

02 May

Društvena povezanost i pozitivna psihologija

Razmislimo na trenutak o različitim naučnim granama (istorija, antropologija, sociologija…) koje proučavaju ko smo mi danas i do kog stepena razvoja smo došli, misleći na ljudsku cvilizaciju. Ono što je prilično upečatljivo je da je glavna karakteristika celog našeg razvoja, možemo da kažemo definišuća, naša društvena priroda, naše udruživanje radi napretka.

Read More