Trening primenjene pozitivne psihologije

Trening primenjene pozitivne psihologije

Trening Primenjene pozitivne psihologije baziran je na kursu The Science of Happiness koji je jedan od najpopularnijih jednosemestralnih kurseva na univerzitetu Berkli.

U ovoj verziji kurs će biti spojen sa elementima OLI koučing metoda sa kojim ima veliki broj zajedničkih tačaka. Tema kursa je vezana za to šta zapravo znači i kako se postiže srećan i smislen život. Svaki segment u njemu potkrepljen je naučnim dokazima koji ispunjavaju uslove validnog naučnog eksperimenta. Polaznici će biti upoznati sa mnoštvom dokaza i vrlo konkretnih i praktičnih vežbi koje spadaju u domen pozitivne psihologije. Ključno stanovište ovoga kursa je da je prava sreća neraskidivo povezana sa posedovanjem autentičnih i smislenih društvenih veza, kao i sa potrebom da doprinosimo nečemu većem od nas samih – višem cilju (greater good na engleskom). Polaznicima će biti prezentovana istraživanja iz oblasti socijalne, razvojne i evolutivne psihologije, kao i nekih drugih oblasti.
Trening će polaznicima ponuditi praktične strategije o postizanju i održavanju sopstvene sreće, uključujući i nedeljne aktivnosti koji razvijaju društvenu i emotivnu dobrobit, kao i mogućnost da prate svoj napredak tokom kursa.

Ciljna grupa:
Treningu mogu prisustvovati svi stariji od 18 godina, oni koji su završili ili su studenti fakulteta bilo kog usmerenja, nezavisno od profesije kao i svi drugi zainteresovani za temu.

Sertifikat:
Edukanti, po završetku treninga, stiču zvanje Trenera primenjene pozitivne psihologije. Kurs je akreditovan u UPSKS-u (Udruženju za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije).

Trajanje:
Trening će se odvijati u devet modula – u ukupnom trajanju od 36 edukacijskih časova.

Plan i program treninga:
Primenjena pozitivna psihologija zasniva se na spoju kursa Nauka sreće (Science of happiness) i OLI metoda. Sastoji se iz 9 modula po 4 časa.
Kurs se odvija kroz teorijska predavanja i analizu vežbi. Pored unapred pripremljenih vežbi u okviru svakog modula, vežbanja se zasnivaju i na ličnim primerima i na analizi konkretnih situacija iz života svakog od polaznika.

Glavni ciljevi:
Po završetku treninga, polaznici će biti u stanju da:
•  Definišu sreću na način koji je u skladu sa naučnim dokazima
• Identifikuju ključne psihološke, socijalne i biološke faktore koji su povezani sa srećom
• Razumeju vezu između sreće, povezanosti sa ljudima i prosocijalnih tipova ponašanja kao što su saosećanje, altruizam i zahvalnost.
• Objasne zašto praktikovanje različitih vidova aktivnosti može da poveća sreću
• Primene lekcije iz pozitivne i socijalne psihologije na svoj privatni i profesionalni život i time ih bolje razumeju
• Praktikuju naučno dokazane tehnike za podizanje sopstvenog nivoa sreće.

Program treninga

I modul

 • Uvodna vežba za upoznavanje i uspostavljanje pozitivne grupne i radne atmosfere
 • Šta je sreća? Definicije pojma kroz istoriju iz filozofske i naučne perspektive
 • Zbog čega je sreća bitna? Na koji način sreća utiče na naš svakodnevni život?
 • Uživanje kao jedan od vidova sreće
 • Osnovni pojmovi vezani za sreću
 • Pesimizam, mitovi i druga neutemeljena viđenja sreće
 • Vežba 1: Tri dobre stvari
 • Upoznavanje s OLI metodom i bazičnim emocionalnim kompetencijama kao osnovnim preduslovima za postizanje sreće, dobrobiti, optimizma, zahvalnosti, 
 • Celovitost i konstantnost objekta kao nužni preduslovi za razvoj optimističnog stava prema životu

II modul

 • Sreća i društvena povezanost
 • Zašto društvene veze podstrekuju sreću?
 • Naučni dokazi da smo predodređeni da se povezujemo
 • Partnerske veze, porodica i prijatelji
 • Nauka saosećanja
 • Vežba 2: Aktivno slušanje
 • Konstantnost objekta kao preduslov mogućnosti saosećanja

III modul

 • Saosećanje, ljubaznost i sreća
 • Šta i kako u saosećanju
 • Ljubaznost-sreća krug
 • Saosećanje i ljubaznost: izazovi
 • Značaj srdačnosti
 • Vežba 3: Nasumični gestovi ljubaznosti
 • Inicijativa – predstavlja uslov za razvijen kapacitet za saosećanja, ljubaznost I srdačnost. Tek kada se dostigne stepen na kojem osoba postaje sposobna za uzajamne međuljudske odnose, može u punom opsegu doživljavati ljubav prema ljudima, te samim tim i ljubaznost i srdačnost

IV modul

 • Saradnja i sreća
 • Pomirenje
 • Nauka opraštanja
 • Građenje poverenja
 • Vežba 4: Osam osnovnih elemenata opraštanja
 • Konstantnost objekta je preduslov poverenja i mogućnosti zrelog opraštanja
 • Tolerancija na frustraciju – nazvana imunitetom psihe, koja nam omogućava da nas ne frustriraju previše nesavršenosti drugih, sveta i sopstvene i da zaista i dođemo do želje za oproštajem.
 • Tolerancija na ambivalenciju – usmerivač psihe – predstavlja sposobnost koja nam omogućava da presečemo i odlučimo 

V modul

 • Pažnja i sreća
 • Šta je majndfulnes?
 • Dobrobiti majndfulnesa za psihu, mozak i telo
 • Svakodnevna primena majndfulnesa
 • Vežba 5: Majndfulnes niz (Disanje i šetnja)
 • Neutralizacija i mentalizacija – povezane s majndfulnesom

VI modul

 • Viđenje sebe i sveta
 • Toksične misli vs. “treniranje uma“ za sreću
 • Saosećanje prema sebi: put ka pomirenju i sreći
 • Nalaženje flow-a
 • Postizanje ciljeva ka sreći
 • Vežba 6: Pismo najboljem sebi
 • Jačanje tolerancije na frustraciju i otklanjanje intruzivnih i toksičnih misli
 • Jačanjem volje “motora psihe”, emocionalne kompetencije koju je neophodno razviti za ostvarenje ciljeva

VII modul

 • Zahvalnost i sreća
 • Psihološki benefiti zahvalnosti
 • Fizički i društveni benefiti zahvalnosti
 • Prepreke zahvalnosti
 • Gajenje zahvalnosti
 • Vežba 7: Dnevnik zahvalnosti
 • Povezaćemo značaj konstantnosti objekta, tolerancije na frustraciju I ambivalenciju, volje i incijative za pun doživljaj zahvalnosti i sreće

VIII modul

 • Zadivljenost, čuđenje i lepota
 • Smeh i igra
 • Vaš narativ sreće
 • Vežba 8: Pisanje i zadivljenosti
 • Celovitost objekta kao preduslov mogućnosti oduševljenja, čuđenja i istinskog doživljaja lepote bez ekstremnih i crno-belih emocija

XIX modul

 • Teorijski koncepti duševnog mira
 • Veza između duševnog mira i psihodinamskog pojma konstantnost objekta, kao psihološke i emotivne stabilnosti
 • Vežbe za postizanje mira
 • Veza između sreće, euforije i mira
 • Najčešći razlozi za javljanje nemira i načini prevazilaženja nemira
 • Mir kao fleksibilnost, okosnica mentalnog zdravlja i blagostanja

Autor i voditelj programa: Aleksandar Pejčić, OLI kouč
Tel: 0638608035
www.pozitivnapsihologija.rs