16 Jun

Komunikacija u konfliktima

Zdrava komunikacija u konfliktima podrazumeva da, iako ljuti, ostanete sposobni da sagledate širu perspektivu i sa sagovornikom je podelite.

Ljudi često dolaze na life coaching jer ne umeju da izađu iz konfliktnih situacija, ni ne zanajući da je zdrava komunikacija ključna za rešavanje problema koje konflikti donose.

Zdrava komunikacija u konfliktima je vrsta vežbe. Ako je ponovite dovoljan broj puta, postaće vrsta vašeg rituala, način na koji vodite razgovore. Tako ćete uspeti da sprečite konflikt ili da se s njime nosite na način koji je koristan i po vas i po vašeg sagovornika.

Iako se svi nesporazumi razlikuju, ono što uvek može biti isto je zdrava komunikacija u konfliktima, kao vaš stav i životni princip. Svaki nesporazum se zasniva na složenosti međuljudskih osnosa, i kvar nećemo popraviti sve dok ne naučimo tehnike i ne razvijemo sposobnosti razumevanja, slušanja i odgovaranja. Zdrava komunikacija u konfliktima je rezultat, posledica razvijenih spsobnosti i navežbanih tehnika, kao i vaše želje da rešite nesporazume i sebi (i drugima) olakšate život.

Budući da je zdrava komunikacija u konfliktima rezultat, da bismo do njega došli, trebalo da bi da ustanovimo zlatna pravilazdrava komunikacija u konfliktima zdrave komunikacije:

Budite jasni i izričiti – Ako nedovoljno jasno i precizno iskažete svoje želje, namere i stavove, ostavljate sagovrniku prostora da mozga i pogrešno zaključi šta vi, u stvari, želite. Dakle, stvarate pogodno tle za izbijanje konflikta. Uopšteno, zdrava komunikacija u konfliktima, drugom omogućava da razume razloge iz kojih je do nesporazuma došlo. Ako želite da vas drugi razumeju, morate biti jasni i izričiti.  “Želim to, na takav način, u to vreme, iz tih razloga… “.

Vodite računa o osećanjima i željama sagovornika – Ma koliko jasni i izričiti bili, ukoliko sagovornik stekne utisak da ga ne uvažavate,  rastu izgledi da ne poželi da reši nesporazum, već da se s vama posvađa. Ljudi vole da budu poštovani. Veliki broj konflikata se stvara upravo jer ljudi smatraju da ih sagovornik ne poštuje. Ako nismo pažljivi prema drugom, ne vodimo računa o njemu, mi, zapravo, zanemarujemo samu suštinu onoga što zdrava komunikacija u konfliktima podrazumeva. U zdravoj komunikaciji ne zanemarujemo druge, već o njima i njihovim željama vodimo računa i to im dajemo do znanja.

Vodite računa o odnosu – Ako ne negujete odnos, ma koliko bili jasni i izričiti i uvažavali želje sagovornika, vi ne komunicirate na zdrav način. Narvno da nije lako voditi računa o odnosu u konfliktnim situacijama. Naš sagovornik u konfliktu je neko koga opažamo kao kritičara, sabotera ili, jednostavno, nekog ko je stao na put našim željama. Ako je konflikt jak i radi se o neporazumu koji je ključan bar za jednu osobu u konfliktu, neretko se druga osoba posmatra kao smrtni neprijatelj. Veština rešavanja konflikata, međutim, podrazumeva da stišate prejake emocije i gledate širu perpspektivu. Zdrava komunikacija u konfliktima se najviše primenjuje kada smo u konfliktu sa osobom do koje nam je stalo. Međutim, ne moramo nekog voleti, da bismo o odnosu vodili računa. Kroz dobre spoljašnje odnose, mi negujemo dobar odnos sami sa sobom.

Kako voditi računa o odnosu kada je konflikt nastao povodom vama veoma bitnih stvari?

– odredite pravila ponašanja – ukoliko je u pitanju konflikt s bliskom osobom, pravila ponašanja se mogu odnositi na mesto, vreme i način razgovora u konfliktu. Konflikt nećete rešavati kada ste oboje besni, niti ćete ga rešavati na neprikladnom mestu. Dakle, potrebno je da se umirite i da jedno drugom date do znanja kada ste spremni da komunicirate na miran način. Zatim, potrebno je da pronađete mesto na kojem ćete moći na miru da raspravite ključne tačke konflikta. Najbitnije, zdrava komunikacija u konfliktima sadržana iz pravila a) samopoštovanja, b) poštovanja sagovornika i c) poštovanja vašeg odnosa, ne sme biti zanemarena.

– sumirajte – ukažite sagovorniku da ste već prošli kroz konflikte, kao što je, sigurno, i on. Ukažite na sve negativne strane rešavanja konflikata kojih se možete setiti i sumirajte sve negativne posledice. Potom, ukažite na stepen u kojoj je zdrava komunikacija u konfliktima važna i sumirajte pozitivne efekte rešavanja nesporazuma kroz zdravu komunikaciju. Time ste umirili sagovornika i otvorili vrata konstruktivnom prilazu konfliktima.

– nakon sumiranja dolazi balansiranje – budući da ste oboje postali svesni pozitivnih i negativnih načina rešavanja konflikata, oboje ste u mogućnosti da pronađete balans. Balans tražite pitanjima poput “Šta da primenimo, a šta da izbegnemo kako ubuduće ne bismo preterivali, već slobodno i jasno izražavali to što želimo”? Na ovaj način balansirate situaciju jer sagovornika pozivate da učestvuje, daje predloge i on sam izgovori niz stavki koje podrazumeva zdrava komunikacija u konfliktima.

– sačuvajte svoju unutrašnju ravnotežu, sklad i relaksiranost – to ne znači da popuštate, niti da se u potpunosti kontrolišete! Čuvanje unutrašnjeg sklada znači da ne pravite dramu u slučaju neuspeha, da imate realističan, logičan i pragmatičan pogled na situaciju. Ukoliko vam je vreme potrebno da se uskladite, dajte ga sebi. Ne insistirajte na brzom rešenju konflikta, već negujte istraživački duh. Zdrava komunikacija u konfliktima podrazumeva samoistraživanje, istraživanje tuđeg mišljenja i vašeg odnosa.

Za kraj, verujte u sebe.

Osoba koja veruje u sebe, veruje i u druge.

Osoba koja veruje u sebe i u druge veruje i da je moguće prevazići konflikt i pronaći rešenje.

Osoba koja veruje u sebe, druge i mogućnost rešenja, naučila je šta sve podrazumeva zdrava komunikacija u konfliktima.

Autor: Aleksandar Pejčić